Дистанционни курсове по ЗБУТ

Дистанционно обучение за Координатор по ЗБУТ в строителството

Координатор по ЗБУТ

Организация по безопасна работа – Координатор по ЗБУТ   Всички работещи, независимо от сферата на труд, имат правото на гарантирани безопасни условия на работа, които да отговарят на нормативните изисквания.  Било то при дейности в промишлени сгради, било при конструкции, оборудване и процеси, при използване на материали и химикали в