Дистанционни курсове по ЗБУТ

Дистанционно първоначално и ежегодно обучение на представители на КУТ

Дистанционно първоначално и ежегодно обучение на КУТ

Първоначално и ежегодно обучение за представители в КУТСъкращението КУТ означава комитет по условия на труд. Този колектив от специалисти в сферата на безопасността и здравето при работа се занимава със следене за спазването на съответните изисквания и защитаването на мнението, което поддържат работниците. Според законите в България, такъв комитет задължително