Дистанционни курсове по ЗБУТ

Kурс за първоначално обучение за представители на КУТ

първоначално обучение за ГУТ и КУТ - ЗБУТ

Как да изберем правилния курс за първоначално обучение за представители на КУТ ?  Основна задача на съвестния работодател са здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)на хората, с които ежедневно работи и за които носи отговорност.            В този смисъл собствениците на компании с персонал над петдесет души следва да създадат орган,