Дистанционни курсове по ЗБУТ

Дистанционно първоначално и ежегодно обучение на представители на КУТ

Дистанционно първоначално и ежегодно обучение на КУТ

Първоначално и ежегодно обучение за представители в КУТСъкращението КУТ означава комитет по условия на труд. Този колектив от специалисти в сферата на безопасността и здравето при работа се занимава със следене за спазването на съответните изисквания и защитаването на мнението, което поддържат работниците. Според законите в България, такъв комитет задължително

Kурс за първоначално обучение за представители на КУТ

първоначално обучение за ГУТ и КУТ - ЗБУТ

Как да изберем правилния курс за първоначално обучение за представители на КУТ ?  Основна задача на съвестния работодател са здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)на хората, с които ежедневно работи и за които носи отговорност.            В този смисъл собствениците на компании с персонал над петдесет души следва да създадат орган,