Дистанционни курсове по ЗБУТ

Дистанционен курс по ЗБУТ за Длъжностно лице, ръководещо трудови процеси

Дистанционно обучение за Длъжностно лице,ръководещо трудовите процеси

Теми на обучение на длъжностно лице, ръководещо трудови процеси     Промените са част от ежедневието. Често пъти се налага да постъпим за една длъжност, в последствие да се наложи промяна по хоризонтален ред, а още по добре и нагоре по вертикален. Това движение изисква изпълнението на нови задължения и

Дистанционно обучение по ЗБУТ за Длъжностно лице

Дистанционно обучение за Длъжностно лице по ЗБУТ

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСКТИКА НА ДЛЪЖНОСТНОТО ЛИЦЕ ПО ЗБУТ Всяка строителна фирма е длъжна да назначи и обучи длъжностно лице по ЗБУТ. Без значение дали обучението по ЗБУТ ще бъде проведено онлайн или по традиционния начин, то служебната характеристика на този пост е постоянна и остава характерна, независимо от спецификата на бизнеса.