Дистанционни курсове по ЗБУТ

Дистанционен курс по ЗБУТ за Контрол на качеството в строителството

Контрол на качеството в строителството

Цени  на курс за контрол на качеството в строителството         Длъжностното лице по контрол на качеството в строителството е задължителен контролен орган. Неговото съществуване се регламентира още с първоначалното регистриране на строителната фирма в съответната камара в страната. Нито един проект или поръчка не могат да бъдат започната, без ясно да