Дистанционни курсове по ЗБУТ

Kурс за първоначално обучение за представители на КУТ

първоначално обучение за ГУТ и КУТ - ЗБУТ

Как да изберем правилния курс за първоначално обучение за представители на КУТ ?  Основна задача на съвестния работодател са здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)на хората, с които ежедневно работи и за които носи отговорност.            В този смисъл собствениците на компании с персонал над петдесет души следва да създадат орган,

Дистанционен курс по ЗБУТ за Длъжностно лице, ръководещо трудови процеси

Дистанционно обучение за Длъжностно лице,ръководещо трудовите процеси

Теми на обучение на длъжностно лице, ръководещо трудови процеси     Промените са част от ежедневието. Често пъти се налага да постъпим за една длъжност, в последствие да се наложи промяна по хоризонтален ред, а още по добре и нагоре по вертикален. Това движение изисква изпълнението на нови задължения и

Дистанционен курс по ЗБУТ за Контрол на качеството в строителството

Контрол на качеството в строителството

Цени  на курс за контрол на качеството в строителството         Длъжностното лице по контрол на качеството в строителството е задължителен контролен орган. Неговото съществуване се регламентира още с първоначалното регистриране на строителната фирма в съответната камара в страната. Нито един проект или поръчка не могат да бъдат започната, без ясно да

Дистанционно обучение за Координатор по ЗБУТ в строителството

Координатор по ЗБУТ

Организация по безопасна работа – Координатор по ЗБУТ   Всички работещи, независимо от сферата на труд, имат правото на гарантирани безопасни условия на работа, които да отговарят на нормативните изисквания.  Било то при дейности в промишлени сгради, било при конструкции, оборудване и процеси, при използване на материали и химикали в

Дистанционно обучение по ЗБУТ за Длъжностно лице

Дистанционно обучение за Длъжностно лице по ЗБУТ

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСКТИКА НА ДЛЪЖНОСТНОТО ЛИЦЕ ПО ЗБУТ Всяка строителна фирма е длъжна да назначи и обучи длъжностно лице по ЗБУТ. Без значение дали обучението по ЗБУТ ще бъде проведено онлайн или по традиционния начин, то служебната характеристика на този пост е постоянна и остава характерна, независимо от спецификата на бизнеса.