Дистанционни курсове по ЗБУТ

Дистанционен курс по ЗБУТ за Контрол на качеството в строителството

Контрол на качеството в строителството

Цени  на курс за контрол на качеството в строителството         Длъжностното лице по контрол на качеството в строителството е задължителен контролен орган. Неговото съществуване се регламентира още с първоначалното регистриране на строителната фирма в съответната камара в страната. Нито един проект или поръчка не могат да бъдат започната, без ясно да

Дистанционно обучение за Координатор по ЗБУТ в строителството

Координатор по ЗБУТ

Организация по безопасна работа – Координатор по ЗБУТ   Всички работещи, независимо от сферата на труд, имат правото на гарантирани безопасни условия на работа, които да отговарят на нормативните изисквания.  Било то при дейности в промишлени сгради, било при конструкции, оборудване и процеси, при използване на материали и химикали в