Дистанционни курсове по ЗБУТ

Дистанционен курс по ЗБУТ за Длъжностно лице, ръководещо трудови процеси

Дистанционно обучение за Длъжностно лице,ръководещо трудовите процеси

Теми на обучение на длъжностно лице, ръководещо трудови процеси     Промените са част от ежедневието. Често пъти се налага да постъпим за една длъжност, в последствие да се наложи промяна по хоризонтален ред, а още по добре и нагоре по вертикален. Това движение изисква изпълнението на нови задължения и